•  2014 m. spalio 14 d.

   

  Politikams rekomenduojama remti ekologiškesnius krovininio transporto parkus ir skatinti ženklinimą ES padangų etikete

   

  Briuselyje įvykusiame krovininio transporto sektoriaus atstovų simpoziume „Goodyear“ pristatė ataskaitą – baltąją knygą „Ateities mobilumas: išmanūs krovininio transporto parkai ir krovininio transporto sektoriaus ateitis“. Pagrindinė šios ataskaitos išvada yra ta, kad reguliavimo institucijos galėtų labiau prisidėti prie krovininio transporto sektoriaus ateities formavimo. „Goodyear“ baltojoje knygoje pristatyti naujo tyrimo rezultatai ir pateiktos praktinės rekomendacijos Europos Sąjungos ir valstybių narių politikams, pavyzdžiui, aiškesnės paskatos efektyviai degalus naudojantiems krovininio transporto parkams ir tolesnis ženklinimo ES padangų etikete skatinimas, siekiant padidinti ženklinimo galimybes.

   

  „Goodyear“ tyrimas atskleidė krovininio transporto parkų vadovų įsitikinimą, kad reguliavimo institucijos vaidina svarbų vaidmenį formuodamos krovininio transporto sektoriaus ateitį. 53 proc. krovininio transporto parkų vadovų pasisako už tai, kad tie parkai, kurie rūpinasi aplinkos išsaugojimu, būtų skatinami labiau, o 60 proc. remia paskatas įsigyti padangas, užtikrinančias didesnį degalų naudojimo efektyvumą. Vienas iš dešimties (11 proc.) krovininio transporto parkų vadovų nurodo reglamentavimo poveikį kaip vieną iš dviejų pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria visas krovininio transporto sektorius. Beveik trys iš keturių (74 proc.) krovininio transporto parkų vadovų mano, kad degalų mokesčių mažinimas teigiamai paveiktų krovinių vežimo keliais sektorių, o 72 proc. remia investicijas į kelių tinklą.

   

  Kitos svarbios baltosios knygos „Ateities mobilumas: išmanūs krovininio transporto parkai ir krovininio transporto sektoriaus ateitis“ išvados:

  • keturiems iš dešimties (40 proc.)  krovininio transporto parkų vadovų didžiausią susirūpinimą kelia augančios degalų kainos;
  • beveik visi (92 proc.) krovininio transporto parkų vadovai savo transporto parko degalų sąnaudas matuoja atsižvelgdami į degalų kainų augimą;
  • du trečdaliai (66 proc.) krovininio transporto parkų vadovų, naudojančių telematikos sistemas, taip pat suteikia aktualią informaciją savo vairuotojams, kad padėtų jiems gerinti važiavimo efektyvumą;
  • kvalifikuotų vairuotojų paieška ir išlaikymas taip pat kelia didelį susirūpinimą krovininio transporto parkų vadovams – ketvirtadaliui jų (25 proc.) tai pirmas arba antras rūpestis pagal svarbą.

   

  „Mūsų tyrimas atskleidė, kad krovinių vežimo keliais krovininio transporto sektoriaus įmonės siekia dar tvaresnio vystymosi. Paaiškėjo, kad krovininio transporto parkai jau dabar investuoja į degalų sąnaudas mažinančias technologijas ir tikisi didesnės europinių bei nacionalinių reguliavimo institucijų paramos. Šioje mūsų ataskaitoje pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip institucijos galėtų prisidėti prie tvarios krovininio transporto sektoriaus ateities kūrimo“, – teigė „Goodyear“ komercinių produktų verslo EMEA regione viceprezidentas Michel Rzonzef.

   

  „Goodyear“ pristatė savo baltąją knygą per antrąjį krovininio transporto sektoriaus atstovų simpoziumą Briuselyje, o pagrindinė jos tema – krovininio transporto sektoriaus ateitis. Simpoziume aptarti krovinių vežimo, sektoriaus tvaraus vystymo sprendimai, pagrįsti reglamentavimu ir transporto priemonių technologijomis.

   

  Rekomendacijos Europos teisės aktų rengėjams:

  • paskatos efektyviai degalus naudojantiems krovininio transporto parkams;
  • ženklinimo ES padangų etikete skatinimas;
  • privalomų padangų slėgio stebėjimo sistemų (TPMS) diegimas į naujas komercines transporto priemones siekiant padidinti degalų naudojimo efektyvumą;
  • komercinių transporto priemonių svorį ir matmenis apibrėžiančių taisyklių reformų išaiškinimas;
  • tolesnės gairės dėl tarpvalstybinių pervežimų didesnėmis transporto priemonėmis;
  • daugiau paramos siekiant kuo geriau išnaudoti naują telematikos technologiją, pavyzdžiui, darniųjų telematikos standartų parengimas;
  • papildoma reguliavimo institucijų pagalba krovininio transporto parkams pritraukiant ir išlaikant kvalifikuotus vairuotojus.

   

  „Mes pažvelgėme į sektoriaus ateitį krovininio transporto parkų valdytojų akimis, didžiausią dėmesį skirdami efektyvumo didinimui, inovacijoms bei dialogui. Džiaugiamės galėję pasiūlyti iššūkių ir sprendimų analizę. Neabejoju, kad kartu galime pasiekti tokį efektyvumo lygį, kokio reikia transporto sektoriui. „Goodyear“ įsipareigojo aktyviai prisidėti kuriant tvarią krovininio transporto sektoriaus ateitį“, – savo kalboje teigė „Goodyear“ padalinio Europos, Viduriniųjų Rytų ir Afrikos regione prezidentas Darren Wells.

   

  Krovininio transporto sektoriaus atstovų simpoziume dalyvavo Europos Sąjungos institucijų, pramonės ir mokslo įstaigų aukšto rango profesionalai, įskaitant Europos Komisijos mobilumo ir transporto padalinio generalinį direktorių João Aguiar Machado. Renginio dalyviai aptarė „Goodyear“ baltosios knygos išvadas ir krovininio transporto sektoriaus ateities perspektyvas.

   

  „Goodyear“ surengtas „Ateities mobilumo“ simpoziumas buvo antrasis tokio pobūdžio renginys, atspindintis bendrovės paramą krovininio transporto parkams, visam krovininio transporto sektoriui bei reguliavimo institucijoms ir įsipareigojimą aktyviai spręsti krovininio transporto sektoriaus iššūkius.

   


 • Visos teisės saugomos © 2024 AUTECHA Dizainas: RDS1 Sprendimas: Advelita