• ES parama

     „Autecha“, UAB įgyvendina projektą “ UAB „Autecha“ investicijos paslaugų plėtrai ” (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-03-0006) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

    Pagrindinis projekto tikslas – įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas naujos statybos patalpose. Šiam tikslui pasiekti „Autecha“, UAB numato įsigyti siuntų skirstymo, krovimo, automatinės plovyklos ir kitą veiklą papildančią įrangą, bus pastatyti analogų Aukštaitijoje neturintys siuntų paskirstymo-rūšiavimo terminalas ir automatinė automobilių plovykla, kuri bus specialiai pritaikyta automobiliams su didesniais matmenimis.

    Sėkmingai įgyvendinus projektą naujai įsigyta įranga bus naudojama Aukštaitijos rinkoje paklausių paslaugų teikimui – siuntų vežimui (rūšiavimui) ir automatinės automobilių plovyklos paslaugoms teikti. Planuojama, kad dėka naujų siuntų rūšiavimo konvejerio ir automatinės automobilių plovyklos įrangos, įmonė išplės paslaugų pardavimų apimtis, todėl bus sudarytos sąlygos ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą, o darbui su nauja įranga bus sukurtos naujos darbo vietos. Gerėjantys įmonės finansiniai rodikliai reikš didesnius valstybei sumokamus mokesčius ir taip prisidės prie ekonominės gerovės Lietuvoje kėlimo.

  • Visos teisės saugomos © 2023 AUTECHA Dizainas: RDS1 Sprendimas: Advelita